Hotel dla małych zwierząt

 

Do hotelu-pensjonatu przyjmujemy również małe zwierzęta np; 

koty, króliki, fretki, szczurki i inne małe zwierzęta domowe 

Warunkiem przyjęcia kota lub inne małe zwierzę do hotelu jest:

  • Zwierzę zdrowe i zadbane
  • Posiadanie książeczki zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami
  • Zabezpieczone przed pasożytami wewnętrznymi  (odrobaczone)
  • Zabezpieczone przed pasożytami zewnętrznymi (pchły, kleszcze)
  • Posłanie zwierzęcia, kuweta wraz ze źwirkiem
  • Dostarczenie odpowiedniej ilości karmy na czas pobytu psa
  • Właściciel ma obowiażek zapoznać i podpisać:

- warunki umowy przyjęcia do hotelu zwierzęcia

- oraz regulaminu hotelu

Nie spełnienie, jakiegokolwiek z wyżej wymienionych punktów, hotel ma prawo odmówić przyjęcia

zwierzęcia do hotelu.

W przypadku, kiedy zwierzę zostało warunkowo przyjęte do hotelu, a właściciel zwierzęcia zobowiązał się

do uzupełnienia wszystkich punktów warunków przyjęcia zwierzęcia w ciągu 12 godzin, kiedy nie dotrzymał on

umowy i brak jast kontaktu z właścicielelm (telefon, SMS ) wówczas następuje zerwanie umowy z winy

właściciela, jak również zostają wprowadzone procedury porzucenia zwierzęcia przez właściciela.

 

 

 

KOT

 

 

1 dzień  - 60,00zł

1-2 dni - 40,00zł za 1 dobę

 3 i więcej dni- 30,00zł za 1 dob

Przy kolejnym pozostawieniu kota cena wynosi:

25,00zł. za 1 dobę

Przy stałych klientach cena wynosi 25,00zł za 1 dobę, bez znaczenia na ile dób kot zostajelub cena jest indywidualnie ustalona. 
Przyjęcie kota dla stałych klientów następuje bez rezerwacji 
(z pierwszeństwem)  
 
 W okresie świąt 50% drożej.
 
Na godzinę przed przywiezieniem kota lub go odebranieniem trzeba powiadomić telefonicznie.
 

   10,00 - 20,00zł.-czesanie 

  20,00-40,00zł.- kąpiel

 

 

inne małe zwierzęta
(np.królik, szynszyl, papugi, szczurki itp..)

 

- 15,00zł za każdą dobę
lub indywidualnie ustalona
 
Przyjęcie zwierzącia dla stałych klientów następuje bez rezerwacji 
(z pierwszeństwem)  
 W okresie świąt 50% drożej.
Na godzinę przed przywiezieniem zwierzęcia lub go odebranieniem trzeba powiadomić telefonicznie.
 

-------------------------

-------------------------

UWAGA!!!    

Przy większej ilości zwierząt cena jest do negocjacji                                                          

Właściciela małego zwierzęcia nie interesuje i nie ponosi żądnych dodatkowych kosztów;

za szkody wyżądzone przez niego,

W okresie świąt 50% drożej.

Na godzinę przed przywiezieniem kota lub zwierzęcia albo go odebranieniem trzeba powiadomić telefonicznie

Istnieje możliwość dowiezienia zwierzęcia do hotelu i powrotu do domu.

więcej na PRZEWÓZ MAŁYCH ZWIERZĄT

-Transport małych zwierząt na terenie Olsztyna kwota wynosi ok. od 10,00 do 20,00zł

w jedną stronę, poza terenem Olsztyna 1zł za 1km. (od miejsca hotelu do Właściciela domu)

Jeśli zwierzę źle znosi jazdę samochodem wówczas na terenie Olsztyna kwota jest naliczana

podwójnie, a poza Olsztynem 2 zł./1km.

Hotel posiada własny monitoring i jest ubezpieczony 

Cena hotelu obejmuje;

  • opiekę, zabawy, spacery, dezynfekcję pomieszczeń.

Cena hotelu nie obejmuje;

  • wyżywienia zwierzęcia, w przypadku karmienia na życzenie klienta naszą karmą

dopłata do hotelu 10zł za 1 dzień

Zwierzę jest karmione ściśle według zaleceń właściciela

Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16:00 i kończy się o godz. 14:00 dnia następnego.

Terminy dostarczenia i odebrania zwierzęcia z hotelu ustala się telefonicznie.

 

UWAGA!!!

  KIERUJĄC SIE ETYKĄ I BIORĄC PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDROWIE PSA

                    ORAZ SKUTKI POPRAWNIE ZDIAGNOZOWANEJ TERAPII

     NIE UDZIELAMY PORAD DROGĄ E-MAILOWĄ, Sms-ową I TELEFONICZNĄ!!!