PROJEKTY '' NIE TYLKO MY''

PROJEKT NIE TYLKO MY – program readaptacji społecznej przeprowadzony w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie, realizowany przy współpracy Uniwersytetu Czterech Łap Sp. z o.o. oraz Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 w ramach programu PL 17 pn. "Wsparcie Służby Więziennej w tym sankcji pozawięziennych"- Projekt nr 1 pn. "Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społęczno - zawodowe więźniów oraz stworzenia warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary"