_____________________________________________________________________________________________________

Do hotelu-pensjonatu przyjmujemy również małe zwierzęta np; koty, króliki, fretki, szczurki i inne małe zwierzęta domowe
Warunkiem przyjęcia kota lub inne małe zwierzę do hotelu jest:
  • Zwierzę zdrowe i zadbane
  • Posiadanie książeczki zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami
  • Zabezpieczone przed pasożytami wewnętrznymi  (odrobaczone)
  • Zabezpieczone przed pasożytami zewnętrznymi (pchły, kleszcze)
  • Posłanie zwierzęcia, kuweta wraz ze żwirkiem
  • Dostarczenie odpowiedniej ilości karmy na czas pobytu psa
  • Właściciel ma obowiazek zapoznać i podpisać:
- warunki umowy przyjęcia do hotelu zwierzęcia
- oraz regulaminu hotelu
Nie spełnienie, jakiegokolwiek z wyżej wymienionych punktów, hotel ma prawo odmówić przyjęcia
zwierzęcia do hotelu.
W przypadku, kiedy zwierzę zostało warunkowo przyjęte do hotelu, a właściciel zwierzęcia zobowiązał się
do uzupełnienia wszystkich punktów warunków przyjęcia zwierzęcia w ciągu 12 godzin, kiedy nie dotrzymał on
umowy i brak jest kontaktu z właścicielem (telefon, SMS ) wówczas następuje zerwanie umowy z winy
właściciela, jak również zostają wprowadzone procedury porzucenia zwierzęcia przez właściciela.
Hotel czynny jest:

Poniedziałki w godz. 10:00 - 18:00

Wtorki w godz. 10:00 - 18:00

Środy w godz. 10:00 - 18:00

Czwartki w godz. 10:00 - 18:00

Piątki w godz. 10:00 - 18:00

Soboty w godz. 10:00 - 16:00

Niedziela w godz. 10:00 - 14:00,

Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo zwierząt, prosimy o umawianie się na konkretną godzinę
Przyjmowanie i odbiór zwierząt do/z hotelu jest ustalane z właścicielem telefonicznie.
Osoby, które nie poinformowały nas o terminie przywiezienia/odebrania zwierzęcia mogą nie być przyjęte lub będą zmuszone poczekać
Uwaga!!! w Hotelu zawsze jest osoba, która pilnuje zwierząt, ale nie każda osoba jest uprawniona do przyjęcia/wydania zwierzęcia   
 

 UWAGA!!! 

Doba Hotelowa rozpoczyna sie od godziny 16:00, kończy do godzinie 14:00 następnego dnia
Spóźnienie się do godziny 15:00 dopłata w kwocie 10,00zł. 
Spóźnienie się do godziny 16:00 dopłata w kwocie 20,00zł. 
Po godzinie 16:00 następuje liczona - kolejna doba
PRZY PIERWSZORAZOWYM POZOSTAWIENIU PSA  NA HOTELU NALEŻY ZROBIĆ
REZERWACJE MINIMUM 2 TYGODNIE WCZEŚNIEJ.
A W OKRESIE ŚWIĄT, FERII, A WSZCZEGÓLNOŚCI WAKACJI NAWET  3 TYGODNIE
WCZEŚNIEJ
Psy zostawiane kolejny raz mają pierwszeństwo przyjęcia bez rezerwacji w każdej chwili, po ówczesnym 
telefonicznym poinformowaniu.
W przypadku zgłoszenia wad i złych zachowań zwierzęcia, Właściciela nie interesuje i nie ponosi żadnych
dodatkowych kosztów; za szkody wyrządzone przez jego zwierzę, 
Brak takiego zgłoszenia właściciel ponosi wszelkie koszty związane ze szkodami, które zwierzę wyrządzi.
W okresie świąt 50% drożej.
Dodatkowo przy podawaniu leków dopłata 5,00zł.za 1 dobę
(Przy podawaniu lekarstw w postaci tabletek - kapsułek prosimy o dostarczenie np. pasztetu, serka itp.)
Na godzinę przed przywiezieniem zwierzęcia lub go odebraniem trzeba powiadomić telefonicznie.
Istnieje możliwość dowiezienia zwierzęcia do hotelu i powrotu do domu.
więcej na  Przewóz małych zwierząt
-Transport małych zwierząt na terenie Olsztyna kwota wynosi 25,00zł
w jedną stronę, poza terenem Olsztyna 1zł za 1km. (od miejsca hotelu do Właściciela domu)
Jeśli zwierzę źle znosi jazdę samochodem wówczas na terenie Olsztyna kwota jest naliczana
podwójnie, a poza Olsztynem 1 zł./1km.
Hotel posiada własny monitoring i jest ubezpieczony 
Cena hotelu obejmuje;
  • opiekę, zabawy, spacery, dezynfekcję pomieszczeń.
Cena hotelu nie obejmuje;
  • wyżywienia zwierzęcia, w przypadku karmienia na życzenie klienta naszą karmą
dopłata do hotelu 15zł za 1 dzień
Zwierzę jest karmione ściśle według zaleceń właściciela
Terminy dostarczenia i odebrania zwierzęcia z hotelu ustala się telefonicznie.
Opieka nad zwierzętami
Ale to nie wszystko oferujemy również dzienny
pobyt psa tzw. "PSIAFIGLOLANDIA"
więcej informacji uzyskasz na : PSIAFIGLOLANDIA 
UWAGA!!!
Na temat hotelu NIE UDZIELAMY informacji drogą e-mailową i SMS-ową
- Prosimy o kontakt telefoniczny! +48 608 460 806 lub 692 480 402
 
 KIERUJĄC SIE ETYKĄ I BIORĄC PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDROWIE PSA
ORAZ SKUTKI POPRAWNIE ZDIAGNOZOWANEJ TERAPII
NIE UDZIELAMY PORAD DROGĄ E-MAILOWĄ, SMS-ową I TELEFONICZNĄ!!!