Dla małych zwierząt takich jak: króliki, karwie domowe, szczurki, ptaki (papugi) - oferujemy 1 wariant pobytu w naszym hotelu:

1/ Przeznaczony jest pokój nieumeblowany, w którym umieszczamy zwierzęta w klatkach, jeśli zwierzęta są wychodzące z klatki wówczas klatkę otwieramy, aby mogły wychodzić po za klatkę.

Cena:

- za 1 dobę - 100,00zł 

- za 2 doby - po 80,00zł za 1 dobę

- 3 i więcej dób po 60,00zł za 1 dobę

W  tym wariancie nie ma możliwości przebywania w pomieszczeniu innych zwierząt takich jak psy i koty. Brak możliwości wypuszczania z klatki kilka zwierząt z różnych domów oraz brak możliwości wyprowadzania zwierząt zarówno w klatkach jak i bez na zewnątrz.

W Hotelu zawsze jest osoba pilnująca, ale nie każda osoba jest upoważniona do przyjmowania lub wydawania zwierząt, dlatego zawsze warto umówić się konkretnie na godzinę przed przywiezieniem lub odebraniem małych zwierząt

Możliwość przywiezienia małych zwierząt do hotelu i odwiezienia go do domu za odpłatnością przez nasz Nebowóz