Regulamin uczestnictwa w szkoleniu psów;

Ważny od 10.10.2018r.

1. Właściciel psa jest zobowiązany do posiadania książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami

  i do dostarczenia kopii zaświadczenia lekarza weterynarii o stanie zdrowia psa, oraz aktualnym

  stanie szczepień, odrobaczeń, odpchleń, uczuleń itp...

2. Pies powinien być wprowadzony na teren szkolenia na smyczy (i w kagańcu, jeśli jest agresywny)

3. Psy są spuszczane ze smyczy tylko i wyłącznie pod nadzorem tresera.

4. Za samowolne spuszczenie psa ze smyczy odpowiada właściciel

5. Właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie, oraz do posiadania akcesorii "

  psiej toalety"

6. Pies chory nie uczestniczy w zajęciach i jest zwolniony  na okres rekonwalescencji, po powrocie na

  zajęcia szkoleniowe właściciel jest zobowiązany do dostarczenia zaświadzcenia od lekarza

  weterynarii, o stanie zdrowia psa i zalecenia (zajęcia te są usprawiedliwione, o ile instruktor został

  wcześniej  poinformowany)

7. Kiedy sunia dostała cieczkę w trakcie szkolenia, wówczas nie uczestniczy w szkoleniach i jest

  zwolniona na okres zakończenia cieczki ok 3-4 tygodnie( zajęcia te są usprawiedliwione, o ile

  instruktor został wcześniej poinformowany).

8. Psy są kontrolowane przez właścicieli i instruktorów, za ewentualne szkody wyrządzone przez psa

  lub na uszczerbku na zdrowiu samego psa, odpowiada właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu

  posiadania zwierzęcia - Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim

  posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy

  było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi

   odpowiedzialność, nie ponoszą winy”).

9. Właściciel psa w trakcie szkolenia zapewnia mu wodę do picia.

10. Instruktor na szkoleniach zapewnia apteczkę

11. Psy dorosłe przyjmowane są na szkolenia po ówczesnych konsultacjach i przygotowaniu przez

       tresera - zoopsychologa

12. Właściciel lub osoba - przewodnik psa oraz osoby towarzyszące i dzieci powinny dla własnego

bezpieczeństwa posiadać strój sportowy: długie spodnie i wygodne zakryte obuwie

13. Za pozostawione rzeczy odpowiada własciciel psa

14. Właściciel psa odpowiada za zaproszone osoby towarzyszące na szkolenia

15. Za ewentualne szkody wyrządzone przez zaproszone osoby lub na uszczerbku zdrowia osoby

     towarzyszącej odpowiada właściciel psa i pokrywa wszelkie koszty.

16. Właściciel psa, kiedy jego pies pogryzł człowieka lub innego psa odpowiada za szkody i pokrywa

      wszelkie koszty związane z leczeniem (odpowiadzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia)

17. Właściciel psa zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu na spotkaniach szkoleniowych

18. Osoby  uczestniczące w szkoleniu oraz osoby towarzyszące bez zgody Uniwersytetu Czterech Łap

nie moga publikować zdjęć robionych na szkoleniach (z wyjątkiem swojego psa) oraz opisywać szkoleń

na forach i stronach internetowych jest to związane z nowymi przepisami tzw. RODO