WEEKENDOWE ATRAKCJE - Są specjalnie zorganizowane  

dla klientów - "Uniwersytetu Czterech Łap"

Szkolenia takie skierowane są do wszystkich osób poszukujących lepszych sposobów komunikacji i kontaktu

z własnym psem. Plan dnia przygotowany jest, tak aby połączyć wypoczynek, integracje i  pozwoli na trening

Właściciela z Psem, który połączony z nauką przyniesie owocne rezultaty szkoleniowe.

Wzmacnianie więzi, dobra zabawa połączona z nauką to również zajęcia z Agality.

W trakcie pokonywania przeszkód zespół (Właściciel i Pies) uczą się wzajemnego zaufania,

motywacji oraz rozwijają pamięć i inteligencję.

Wspólne spacery i zabawy w grupach będą dodatkowym czasem na doszlifowanie posłuszeństwa,

socjalizację z ludźmi, miasteczkiem i innymi Psami.